İLİŞKİM VAR

Keriman bir yana siz aslında kimsiniz? Evli misiniz? Çoluk çocuk var mı?
9 yıldır süren düzenli bir ilişkim var.
Neden nikâh kıymıyorsunuz?
Evlilik ilginç müessese. O kuruma hep korkarak bakıyorum. Biraz evlilik özürlüyüm. En kötü durumda herkes bavulunu alır gider rahatlığındayım.

YUKARI