TIBBİ İDAM İŞLEMLERİ UYGULANDI


Orada yaşadığınız şeylerin 'Zihin Kontrol Operasyonu' veya 'Tıbbi İdam' olduğunu belirtiyor ve bu konuda bazı iddialar ortaya atıyorsunuz? O ana kadar, bu tür konuları biliyor muydunuz? Böyle bir şeyin varlığından haberdar olmalısınız ki, bu yaşadığınız olayın bir zihin kontrol operasyonu olduğuna karar vermişsiniz…
Evet… Kısaca anlatayım; Hücreme adım atar atmaz aynı anda iki farklı değişen yönlerden Türkçe yayınlara başladılar. Sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan, yerden, havadan istedikleri her noktadan yayınlarını yapabiliyorlardı. Bu nasıl mümkün oluyordu? Normal radyo dalgaları ile bu yayınların gerçekleştirilesi mümkün değildi. Çünkü normal radyo dalgası kontrol edilemeyen bir enerji parçasıydı. O zaman bu ne, nasıl merakı zihnimde lazerin göz ameliyatlarında kullanılmasını çağrıştırdı. Böylece hücreme adım attıktan bir kaç dakika sonra yayınları istedikleri noktalardan nasıl gerçekleştirebildiklerini anladım.
Bana uygulanmakta olan operasyonun 'Teknolojik İnfaz', 'Tıbbi İdam' işlemleri olduğunu anlayamamam için, ileri derecede saf bir insan olmam gerekir. Hücremde uygulananlara 'Tıbbi idam' işlemlerinden başka ne ad verebilirdim. Uygulanılmağa çalışılan işlemler o doğrultudaydı.
Tıbbi idamların gerçekleştirilmesi için yedi temel işlemin uygulanması şart. Bu yedi işlem olmazsa olmaz. İşkence hücrelerinde işkencecilerin, işkencelerde uyguladıkları işlemleri anında nasıl ve nedenleriyle ayrıntılı olarak çözmekte yeterli değil, ayakta kalmak için lazer silahının etkisini azaltacak çarelere de ihtiyaç var. Yeter ki; o zor şartlarda paniklemesin, umutsuzluğa kapılmasın o kişi. Lazerin göz ameliyatlarında kullanılmasından ne anladığıma gelince bu lazerin kontrol edilebilir, kumanda edilebilir bir enerji parçası olduğuna işaret ediyordu. Lazer diğer enerji parçalarının sahip olmadığı iki önemli özelliğe sahiptir. Bunlar; 1- İstenilen nokta ve noktalar üzerinde, dilediğimiz gibi hiç hata yapmadan kumanda edebiliyoruz. Yani; birinci özelliği kumanda edilebilir olması. 2- Özelliği ise, radyo dalgasına dönüştürüldüğün de menzilinin sınırsız olmasıdır. Mesafe tanımamasıdır. Lazerin bu özelliklerinin insanoğlu tarafından keşfi, yeni bir çağın başlangıcına neden olmuştur. Uzun yıllardır günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan bir teknolojiyi daha önceden bilmememin imkanı var mı?


YUKARI